Onze rijke geschiedenis brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee.

De geschiedenis drijft onze toekomst

Het zit hem in de genen. Al 8 generaties lang, sinds de oprichting in 1755, selecteert en bewerkt Maalderij Roosens natuurlijke grondstoffen en granen met de grootse zorg en expertise om ze vervolgens tot kwaliteitsvolle diervoeders en bakkerijmelen te verwerken. Vandaag combineren we deze eeuwen aan ervaring met doorgedreven innovatie zodat onze producten en onze service steeds blijven evolueren en verbeteren.

 

Het is immers de drang naar verbetering die alle generaties met elkaar verbonden heeft. Want de rijke geschiedenis van het bedrijf brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee en heeft elke generatie gedwongen om opnieuw heel zorgzaam met de toekomst om te gaan. Ook vandaag willen we de reputatie en de basis die onze voorgangers uitbouwden met het grootste respect behandelen en koesteren. Meer nog, het vormt een constante drive naar verbetering om het uiteindelijk over te dragen aan de nieuwe generatie, sterker dan dat wij het zelf kregen.

Missie & Visie

Sinds 1755 schrijven we als familie het verhaal van Maalderij Roosens en behoort het bedrijf daarmee tot één van de oudste bedrijven van België. Doorheen al die jaren en generaties zijn onze waarden dezelfde gebleven en volledig vervlochten met de manier waarop we ons product behandelen en de pijler waarop we onze service bouwen. Met andere woorden, geen zielloze onderneming, maar een warm huis dat investeert in elke relatie, van klant tot collega en van leverancier tot de broodnodige duurzame relatie met onze planeet.

 

Zo streven we in deze snel veranderende wereld steeds naar transparantie en geloven we in oprechte eerlijkheid met al onze stakeholders, zodat we de grootst mogelijke waardecreatie voor onze klanten kunnen garanderen.

 

Onze reputatie voor kwaliteit bouwden we op door onze focus op een zorgvuldige selectie van grondstoffen om steeds te streven naar het beste product voor elke klant. Bovendien vinden we het belangrijk dat we onze opgebouwde expertise en ervaring delen met al onze klanten. Zo investeren we in een op maat gemaakt nutritioneel- en rantsoeneringsadvies voor onze klanten in de agrarische sector.

 

We streven steeds naar een simpele en complexloze manier van zaken doen en zorgen ervoor dat elke klant de persoon kan bereiken die hij of zij binnen het bedrijf wenst te spreken. We vinden het immers noodzakelijk, als familiebedrijf, onze communicatielijnen zo kort mogelijk te houden om zo de nauwe connectie met onze stakeholders te garanderen.

 

Die nauwe connectie zorgt, naar onze mening, bovendien voor de beste producten. Een formule van een voeder is immers het resultaat van een nauwe samenwerking met al onze stakeholders, van leverancier en medewerkers tot eindklant. En in deze wereld van grote spelers, trachten we een verschil te maken met een totaalaanpak die ons partner van onze klanten maakt. Onze groei is jouw groei. Samen staan we schouder aan schouder met onze neuzen in dezelfde richting, blik op een toekomst met veel uitdagingen maar met evenveel opportuniteiten.

 

Wat ons als bedrijf nog het meest typeert is dat we heel zorgzaam met de toekomst omgaan want zo’n rijke geschiedenis als bedrijf brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De reputatie en de basis die onze voorgangers uitbouwden willen we met het grootste respect behandelen, koesteren en vormt een constante drive naar verbetering.

Samen staan we schouder aan schouder met onze neuzen in dezelfde richting, blik op een toekomst met veel uitdagingen maar met evenveel opportuniteiten.