Landbouwer

 Met ruim 250 verschillende veevoederformules behoort onze firma bij de top in de veevoederindustrie. 

Ons aanbod in RUNDVEE-, VARKENS-, PLUIMVEE- en PAARDENVOEDERS is zeer uitgebreid.  Naast dit groot gamma dierenvoeders (al dan niet GGO gecontroleerd) kunnen wij u deskundige voorlichting en begeleiding op het gebied van volgende zaken aanbieden:

  • voederrantsoenen, bedrijfspecifieke formulaties

  • milieu- en mestbankproblematiek

  • milieuvergunningen

  • akkerbouw-, stieren- en zoogkoeipremies

  • veeartsbegeleiding bij ernstige problemen

Contact: info@maalderijroosens.be